Model fest

Socotec obre les portes de les obres transformadores de Barcelona al Model Fest

dc. 03/05/2023 - 06:32

Socotec està desenvolupant un paper fonamental en la transformació de Barcelona en un entorn urbà més sostenible i avançat.

En col·laboració amb el Model Fest 2023, Socotec ha organitzat una ruta per les obres més destacades que estan remodelant la ciutat i l’estan establint com un referent en el nou model urbà.

La ciutat de Barcelona es troba immersa en un ambiciós procés de canvi de model urbà amb l'objectiu d'assolir una major sostenibilitat, una millor mobilitat i espais públics de qualitat per als seus ciutadans. Socotec ha contribuït de manera activa en diversos projectes clau d'aquesta transformació, entre ells, la connexió de la xarxa de tramvies que abastarà tota la ciutat, la conversió de carrers en eixos verds i la implementació de noves xarxes de serveis a Superilles. Aquests projectes van ser seleccionats per organitzar una ruta especial com a part de les activitats del Festival d'Arquitectura de Barcelona. L'equip de Socotec, involucrat en aquests projectes, va fer visites guiades a les obres, on van utilitzar infografies per explicar als participants tot el procés de disseny i construcció.

Socotec

Punts claus de la transformació urbana des d'una perspectiva propera

Durant les xerrades a les obres, es van destacar els desafiaments constructius que implicava l'execució d'aquests projectes, considerant la complexitat d'una ciutat amb un subsol replet d'infraestructures. Un dels aspectes més destacats de la transformació urbana a Barcelona són els "eixos verds". En aquest sentit, Socotec Spain ha proposat una solució innovadora per garantir l'estabilitat de les calçades i, alhora, respectar les àrees destinades a la vegetació. S'ha donat prioritat a la continuïtat del sòl estructural, permetent així el creixement dels arbres sense malmetre el paviment.

Un altre projecte clau en el qual Socotec està involucrat és la unificació de la xarxa de tramvies. Les obres de connexió i expansió d'aquesta xarxa són el punt de partida per fer realitat una de les infraestructures de transport públic més importants de Barcelona. La xarxa unificada connectarà 9 municipis de l'Àrea Metropolitana i modificarà la configuració actual d'una de les vies més emblemàtiques de la ciutat. A la primera fase del projecte es crearan 3 noves parades i un intercanviador.

Actualment, Socotec ha iniciat la fase de formigonat de les plataformes de les vies i, al mateix temps, està instal·lant les primeres marquesines de la futura parada de Sicília. A més, Socotec Spain s'encarrega d'inspeccionar les soldadures aluminotèrmiques de les noves vies, garantint així el seu correcte anivellament i funcionament.

Durant les xerrades a les obres, es van destacar els desafiaments constructius que implicava l'execució d'aquests projectes, considerant la complexitat d'una ciutat amb un subsol replet d'infraestructures. Un dels aspectes més destacats de la transformació urbana a Barcelona són els "eixos verds". En aquest sentit, Socotec Spain ha proposat una solució innovadora per garantir l'estabilitat de les calçades i, alhora, respectar les àrees destinades a la vegetació. S'ha donat prioritat a la continuïtat del sòl estructural, permetent així el creixement dels arbres sense malmetre el paviment.

Un altre projecte clau en el qual Socotec està involucrat és la unificació de la xarxa de tramvies. Les obres de connexió i expansió d'aquesta xarxa són el punt de partida per fer realitat una de les infraestructures de transport públic més importants de Barcelona. La xarxa unificada connectarà 9 municipis de l'Àrea Metropolitana i modificarà la configuració actual d'una de les vies més emblemàtiques de la ciutat. A la primera fase del projecte es crearan 3 noves parades i un intercanviador.

Actualment, Socotec ha iniciat la fase de formigonat de les plataformes de les vies i, al mateix temps, està instal·lant les primeres marquesines de la futura parada de Sicília. A més, Socotec Spain s'encarrega d'inspeccionar les soldadures aluminotèrmiques de les noves vies, garantint així el seu correcte anivellament i funcionament.

Vols saber més sobre els nostres serveis? Contacte

Contacta amb nosaltres