La Torre Anboto Dorrea, un gratacel residencial de 119 metres d'alçada ubicat al centre de Bilbao, dissenyat per l'equip de Rogers Stirk Harbour + Partners i Luis Vidal + Arquitectos, i enginyeria estructural de SOCOTEC.

 

Informació general

 

Data: 2018  - Actualitat

ColaboradorsRogers Stirk Harbour + Partners y Luis Vidal + Arquitectos

UbicacióBilbao, España

Propietat fotografiaLuis Vidal + Arquitectos

L'edifici constarà de 5 plantes de soterrani, una torre amb 32 plantes per a un total de 166 habitatges en règim de cooperativa. Les 3 primeres plantes de la torre estaran dedicades a equipament comercial, i la planta 3a comptarà amb equipament comunitari.

Les accions del vent han estat un repte per a aquest projecte a causa de l'alçada de l'edifici. SOCOTEC, amb la seva experiència en enginyeria estructural complexa, ha estat fonamental per garantir la estabilitat i seguretat de la Torre Anboto Dorrea en condicions adverses.

Parleu amb els nostres experts

Torre Anboto Dorrea

REPTE ESTRUCTURAL

Hormigón armado

La estructura de la torre está diseñada en hormigón armado (HA). La resistencia del hormigón de los soportes varía en función de la altura de la torre, siendo de 30 MPa, 40 MPa y 50 MPa. Los forjados de las plantas superiores de la torre residencial y del basamento comercial terciario son losas planas de HA. La cimentación se apoya directamente sobre el sustrato rocoso. Y la estabilidad lateral del edificio se confía al núcleo de circulación vertical de HA interior y a los muros de HA.

 

SOCOTEC, con su equipo especialista de ingeniería estructural, utilizó simulaciones aerodinámicas con CFD para evaluar el comportamiento de la torre en condiciones de viento extremo. Además, se sometió a un estudio de túnel de viento para determinar con precisión las cargas eólicas globales de la estructura.

La estructura de la torre está diseñada en hormigón armado (HA). La resistencia del hormigón de los soportes varía en función de la altura de la torre, siendo de 30 MPa, 40 MPa y 50 MPa. Los forjados de las plantas superiores de la torre residencial y del basamento comercial terciario son losas planas de HA. La cimentación se apoya directamente sobre el sustrato rocoso. Y la estabilidad lateral del edificio se confía al núcleo de circulación vertical de HA interior y a los muros de HA.

 

SOCOTEC, con su equipo especialista de ingeniería estructural, utilizó simulaciones aerodinámicas con CFD para evaluar el comportamiento de la torre en condiciones de viento extremo. Además, se sometió a un estudio de túnel de viento para determinar con precisión las cargas eólicas globales de la estructura.

PRINCIPALS ACTUACIONS

A causa de la flexibilitat de la seva estructura, el vent a la Torre Anboto Dorrea no es pot tractar com un fenomen quasi-estàtic. Per tant, és necessari realitzar un anàlisi dinàmic de l'estructura per tenir en compte la interacció entre el vent i l'estructura.

SOCOTEC va realitzar un estudi numèric-analític per avaluar les possibles respostes adverses de la Torre Anboto Dorrea al vent. L'estudi es va centrar en els següents aspectes fonamentals:

  • Ressonància per desenganxament de vòrtex
  • Fenòmens torsionals
  • Acceleracions a la part superior de la torre

Es va utilitzar un model d'anàlisi estructural per determinar les característiques dinàmiques fonamentals de la torre.

Les càrregues eòliques obtingudes en l'estudi experimental de vent es van aplicar als models d'anàlisi estructural. Això va permetre conèixer el comportament global de la torre i dimensionar els elements que contribueixen a l'estabilitat lateral de l'edifici, com els pilars, les bigues d'acoblament, els murs i la cimentació.

Torre Garellano

Vols saber més sobre els nostres projectes? Contacte

Contacta amb nosaltres