La Torre Anboto Dorrea, un gratacel residencial de 119 metres d'alçada ubicat al centre de Bilbao, dissenyat per l'equip de Rogers Stirk Harbour + Partners i Luis Vidal + Arquitectos, i enginyeria estructural de SOCOTEC.

 

Informació general

 

Data: 2018  - Actualitat

ColaboradorsRogers Stirk Harbour + Partners y Luis Vidal + Arquitectos

UbicacióBilbao, España

Propietat fotografiaLuis Vidal + Arquitectos

L'edifici constarà de 5 plantes de soterrani, una torre amb 32 plantes per a un total de 166 habitatges en règim de cooperativa. Les 3 primeres plantes de la torre estaran dedicades a equipament comercial, i la planta 3a comptarà amb equipament comunitari.

Les accions del vent van suposar un repte per a l'enginyeria estructural, que havia de garantir el confort dels vianants a les zones properes al projecte.Per a això, es van realitzar simulacions numèriques de dinàmica computacional de fluids (CFD), que van permetre determinar el confort qualitatiu relatiu en cada àmbit d'interès.

De la mateixa manera, s'avalua el confort a les terrasses dels habitatges de la torre i a les zones obertes del sòcol de l'edifici.

Parleu amb els nostres experts

Torre Anboto Dorrea

REPTE ESTRUCTURAL

Hormigón armado

La estructura de la torre está diseñada en hormigón armado (HA). La resistencia del hormigón de los soportes varía en función de la altura de la torre, siendo de 30 MPa, 40 MPa y 50 MPa. Los forjados de las plantas superiores de la torre residencial y del basamento comercial terciario son losas planas de HA. La cimentación se apoya directamente sobre el sustrato rocoso. Y la estabilidad lateral del edificio se confía al núcleo de circulación vertical de HA interior y a los muros de HA.

 

SOCOTEC, con su equipo especialista de ingeniería estructural, utilizó simulaciones aerodinámicas con CFD para evaluar el comportamiento de la torre en condiciones de viento extremo.

La estructura de la torre está diseñada en hormigón armado (HA). La resistencia del hormigón de los soportes varía en función de la altura de la torre, siendo de 30 MPa, 40 MPa y 50 MPa. Los forjados de las plantas superiores de la torre residencial y del basamento comercial terciario son losas planas de HA. La cimentación se apoya directamente sobre el sustrato rocoso. Y la estabilidad lateral del edificio se confía al núcleo de circulación vertical de HA interior y a los muros de HA.

 

SOCOTEC, con su equipo especialista de ingeniería estructural, utilizó simulaciones aerodinámicas con CFD para evaluar el comportamiento de la torre en condiciones de viento extremo.

PRINCIPALS ACTUACIONS

L'objectiu d'aquest estudi és descriure i justificar els efectes del vent i la seva incidència en el confort dels vianants a les zones properes al projecte Torre Garellano, ubicat a Bilbao. A més, s'avalua el confort a les terrasses dels habitatges de la torre i a les zones obertes del sòcol de l'edifici.

La verificació del confort es realitza mitjançant simulacions numèriques de dinàmica computacional de fluids (CFD). Aquestes simulacions permeten determinar el confort qualitatiu relatiu en cada àmbit d'interès prèviament indicat.

Els efectes del vent en el confort i en la seguretat de les persones s'avaluen en funció de les diferents direccions d'incidència del mateix en l'edifici. Això es realitza a partir de la simulació de l'acció del vent en vuit direccions diferents, basada en les teories de la Dinàmica Computacional de Fluids (CFD).

S'ha desenvolupat la geometria corresponent a la Torre Garellano, prenent com a referència el projecte facilitat per l'equip d'Arquitectura. Les lames verticals de les façanes s'han simplificat, mantenint la porositat de cada conjunt. Així, el flux eòlic equival al que es produirà a les zones de terrasses.

En tres plantes de la part superior de l'edifici, la geometria s'ha modelat amb un grau superior de detall, de manera que s'ha pogut verificar amb precisió com modifiquen el flux eòlic els diferents elements arquitectònics que s'han incorporat a les façanes (lames, "screens" i paraments opacs).

Torre Garellano

Vols saber més sobre els nostres projectes? Contacte

Contacta amb nosaltres