Informació general

Nom del projecte: obres de construcció de la nova seu corporativa del bufet Cuatrecasas a Barcelona

Data (any): 2014 - 2017

Client: UTE Cuatrecasas

Ubicació: Barcelona

Equip de col·laboradors: equip d'auscultació - Barcelona

Propietat fotografia: Rafael Vargas

 

Resum del projecte

Al campus audiovisual 22@ de Barcelona, es troba l’edifici corporatiu Cuatrecasas dissenyat per GCA Arquitectos, amb SOCOTEC a càrrec del monitoratge estructural durant la construcció. L'edifici té capacitat per a més de 1.000 persones, consta de dues torres d'11 i 18 plantes amb una alçada màxima de 72 metres i una superfície total de construcció d'aproximadament 28.000 m².

 

Detalls del projecte

Durant la construcció de l'estructura es va emprar un sistema ascendent-descendent que va permetre l'excavació de les plantes soterrànies mentre es construïa l'edifici en alçada, la qual cosa va reduir els temps de construcció. Per aconseguir això, es van instal·lar pilars metàl·lics provisionals durant la col·locació dels pilons, que després es van integrar com a part de l'estructura definitiva de formigó un cop finalitzada l'excavació i la llosa de supressió. Durant tot el procés, es va implementar un sistema de control tens-deformacional per monitorar les diferents etapes de l'obra, tant a l'edifici en si com al seu entorn urbà circumdant.

 

Sistemes d'auscultació per a control integral

Cuatrecasas
01 / 05

Vols saber més sobre els nostres projectes? Contacte

Contacta amb nosaltres