Informació general:

  • Lloc: Gavà
  • Client: Ajuntament de Gavà
  • Període: Octubre 2020 – Juny 2021

SOCOTEC lidera la Coordinació de Seguretat i Salut del Museu Torre Lluch a Gavà, un ícon històric, se sotmet a una restauració cabdal, garantint la protecció del personal i la preservació del patrimoni arquitectònic.

El projecte de restauració del Museu Torre Lluch a Gavà s'ha dividit en dues fases estratègiques per abordar de manera eficient les necessitats més urgents i evitar un deteriorament accelerat d'aquest important patrimoni. En aquesta primera fase, que va començar l'octubre passat, es concentren els esforços a les façanes i cobertes de la planta baixa, la terrassa de la primera planta i el sostre de les galeries laterals de la Torre Lluch.

El projecte de restauració del Museu Torre Lluch a Gavà s'ha estructurat en dues fases estratègiques per abordar de manera eficient les necessitats més apressants i evitar un deteriorament accelerat d'aquest invaluable patrimoni. En aquesta primera etapa, iniciada l'octubre passat, s'han enfocat els esforços en la rehabilitació de les façanes i cobertes de la planta baixa, així com en la restauració de la terrassa de la primera planta i el sostre de les galeries laterals de la Torre Lluch.

Parleu amb els nostres experts

Teresa Mª Cano

Directora de Seguridad y Salud

Directora de Seguridad y Salud

teresa.cano@socotec.com

Seguretat i salut davant despreniments i filtracions

Aquest projecte va abordar la restauració de les façanes i cobertes d'una edificació singular, coneguda com a Museu Torre Lluch, ubicat a Plaça Dolors Clua, 13-14, a Gavà. Es van identificar diverses problemàtiques, com despreniments parcials del revestiment exterior, deteriorament de les fusteries i els portigos de protecció a causa de la seva exposició a la intempèrie, i filtracions a través de la teulada i els terrats a causa d' una deficient impermeabilització, entre d' altres.

SOCOTEC va ser contractada per dur a terme la Coordinació de Seguretat i Salut durant l'execució de les obres. Entre les responsabilitats principals es van incloure la coordinació d' activitats amb la mateixa entitat del museu, el control d' accessos del personal i material, la delimitació i senyalització dels espais de treball, així com el manteniment dels passos de vianants nets i malmesos d' obstacles.

Es va prestar especial atenció al risc de caigudes en alçada, assegurant l' ús correcte de les bastides tubulars durant tota la fase de restauració de façanes, així com l' ús d' arnesos ancorats a línies de vida en els treballs de reparació de cobertes. Aquest enfocament meticulós en matèria de seguretat va garantir un entorn de treball segur per a tots els involucrats en la restauració del Museu Torre Lluch, preservant la seva integritat històrica i arquitectònica amb el més alt nivell de professionalisme.

 

 

¿Quieres saber más sobre nuestros servicios de Seguridad y salud? Contacte

Contacta con nosotros
teresa.cano@socotec.com