Dins de l'àmbit de la hidràulica, hem realitzat el projecte del parc fluvial Padre Renato Poblete a Santiago de Xile.

Informació general

Data (any): 2011 - 2012

Client: Ministerio de Obras Públicas 

Ubicació: Xile

 

Parleu amb els nostres experts

Resum del projecte

El projecte inclou l'anàlisi de la influència sobre el comportament del riu de la col·locació de les preses i el nucli central a la zona central del llit del riu Mapocho, així com l'estudi del transport de sediments.

Detalls del projecte

Com a estudis hidràulics el projecte contempla l'anàlisi de la influència que té sobre el comportament del riu la col·locació de les preses i el nucli central a la zona central del llit. D'aquesta manera, s’han obtingut les defenses fluvials corresponents als escenaris sense i amb el projecte.

Per a això s'han dut a terme dos estudis que posteriorment s'han contrastat detalladament, un mitjançant el model numèric unidimensional (programa HEC-RAS) i un altre mitjançant la modelització numèrica bidimensional (programa IBER).

El projecte també ha inclòs l'estudi de transport de sediments, l'estimació de les soscavacions i el disseny de l'escullera protectora per a les obres dins el llit.

L'àmbit del projecte s'ubica al ponent del parc dels Reis, amb el riu Mapocho com a límit nord i l'autopista Costanera sud com a límit sud, aproximadament 200 m aigües amunt del pont La Màquina com a límit ponent i aproximadament 200 m aigües avall del pont Bulnes com a límit orient.

Les principals mesures dissenyades per a la llera del riu han estat la instal·lació de quatre barreres inflables que creen miralls d'aigua alhora que permeten captar aigua per regenerar el ramal del riu, un camí per als vianants i la recreació de les defenses del marge esquerre. El ramal del riu correspon a un desviament controlat del riu a partir d'obres d'entrada i sortida amb un sistema de comportes. La captació d'aigua del Mapocho es realitza a través d'un sedimentador.

Vols saber més sobre els nostres projectes? Contacte

Contacta amb nosaltres