Participem en el control d'obres de l'estructura de la línia d'Alta Velocitat de tren entre Barcelona i la frontera francesa.

Informació general

Data (any): 2007 - 2012

Client: Adif 

Ubicació: Espanya

Propietat fotografia: Gettyimages i ©SOCOTEC Spain

Parleu amb els nostres experts

Oscar Bustos

Director Obres de Barcelona - Infraestructures del Transport

Director Obres de Barcelona - Infraestructures del Transport

Resum del projecte

El contracte consisteix en el control de les obres de la construcció de l'estructura de la nova estació intermodal de la Sagrera a Barcelona, contemplada en el projecte de la línia d'alta velocitat Madrid – Saragossa – Barcelona – Frontera Francesa. Tram: La Sagrera – Nus de la Trinitat. Projecte de construcció de l'estructura de la Sagrera.

Control de las obres AVE Madrid

Detalls del projecte

L'estació de la Sagrera es defineix com una estació intermodal que relaciona els sistemes de transport següents:

 • Trens AVE, de Llarg Recorregut i Regionals.
 • Línies de Rodalies.
 • Línies regulars i discrecionals d'autobusos.
 • Línies 4 i 9 de la xarxa metropolitana de Barcelona.

D'aquesta manera, les línies d'ample convencional se situaran a nivell - 1,67 m, on s'han construït quatre andanes d'11,80 m d'ample, comptant cadascuna amb tres nuclis d'accés vertical, i quatre sortides d'emergència a passadissos protegits, situats sota les vies i amb sortida final al parc de Sant Martí. La longitud d'aquestes andanes és de 240 m. L'alçada de l'andana respecte de la cota carril és de 0,68 m, i la distància des de l'eix de la via a la vora és d'1,72 m.

L'entrada principal al vestíbul de les línies de Rodalies es troba a la ronda de Sant Martí, situada a 10,20 m d'alçada i a l'est de l'estació. Els passatgers passegen per un passadís en forma de gran balcó amb vistes al vestíbul principal de les línies locals, que també conté sortides directes de les andanes de les línies d'Alta Velocitat.

Quatre grans aparcaments se situen als costats sud i nord del vestíbul, per a línies locals i a les mateixes cotes d'elevació (6,05 m i 10,20 m aprox.). Donen servei tant a l'estació de ferrocarril com a l'estació d'autobusos, així com a l'entorn per a activitats terciàries, amb locals comercials, oficines i hotels que es construeixen a prop.

Els passatgers accedeixen a les línies d'Alta Velocitat a través d'un altre gran vestíbul amb accés a la banda muntanya. Aquest vestíbul disposa de zones diferenciades d'arribades, presortides i sortides, amb tots els serveis necessaris tant per als operadors com per als passatgers. Els passatgers poden accedir al nivell de l'andana des d'aquest vestíbul. Hi ha cinc plataformes, quatre de les quals de 400 m de longitud i 12 m d'amplada, i una plataforma de 230 m de longitud. La plataforma aquí és 0,76 m més alta que la pista, i l'eix de la pista es troba a 1,62 m de la seva vora.

Part de les plantes inferiors dels edificis comercials projectats en aquest costat seran utilitzades per Adif per a les seves instal·lacions de servei de xarxa.

Els vehicles podran accedir a l'estació a través de la xarxa viària en superfície que s'ha projectat, així com un sistema de diversos vials segregats que permetran l'accés a l'aparcament, a l'estació d'autobusos i a les zones logístiques de la mateixa estació ferroviària.

Les nostres missions

 • Posada a disposició de la direcció d'obra dels mitjans tècnics, humans i materials necessaris per a l'assistència eficaç a la direcció d'obra.
 • Anàlisi prèvia del projecte i tramesa de l'informe de planejament de les obres.
 • Control geomètric i quantitatiu.
 • Seguiment ambiental de l'obra.
 • Serveis de coordinació de seguretat i salut.

 • Estudi del Pla de Garantia de Qualitat del contractista.
 • Seguiment del Pla de Garantia de Qualitat del contractista.
 • Document de seguiment del Pla de Garantia de Qualitat.
 • Seguiment del Control de Qualitat Extern (definició de lots, pla d'assajos).

 • Cartografia i topografia.
 • Revisió del traçat.
 • Bases de replanteig, comprovació i aixecament d'auxiliars.
 • Geologia i geotècnia: comprovació "in situ".
 • Hidrologia i drenatge real "in situ".
 • Hidrogeologia: comprovacions i estudis.
 • Estudi de la interacció entre pantalles i aigües subterrànies.
 • Estructures: comprovacions de terreny i detalls. Proves de càrrega.
 • Estudi de materials.
 • Supervisió de les obres: moviment de terres, reposició de col·lectors, modificació de serveis afectats.
 • Control de les mesures correctores d'impacte ambiental (integració ambiental).
 • Revisió i gestió d'exportacions i ocupacions temporals.
 • Coordinació amb altres organismes i entitats (ajuntaments, associacions de veïns, etc.).
 • Redacció del projecte As-Built de l'obra.

control-obres-ave-madrid-barcelona-frontera-francesa

Vols saber més sobre els nostres serveis? Contacta amb nosaltres Contacte

Contacta amb nosaltres