Projecte de remodelació de l'entorn urbà del mercat de Sant Antoni com a part de la reforma integral de l'edifici i els carrers adjacents.

Informació general

Nom del projecte: urbanització mercat Sant Antoni

Data (any): 2019

Client: BIMSA – Mercats de Barcelona

Ubicació: Barcelona - Espanya

Equip de col·laboradors: Carmen Ruiz i Jordi Rosich

Propietat fotografia: Adrià Goula (https://www.adriagoula.com)

 

Resum del projecte

L'objectiu del projecte Masterplan és dur a terme la reurbanització del carrer de Tamarit, situat entre Comte Borrell i Viladomat, i el carrer del Comte Borrell, entre Tamarit i Floridablanca, com a part de la remodelació de l'edifici del mercat de Sant Antoni i del projecte de les superilles impulsat per l'Ajuntament de Barcelona.

 

Detalls del projecte

El projecte se centra en la creació d'una plaça pacificada, amb l'objectiu de recuperar espai per als vianants. S'ha habilitat un espai longitudinal d'entre 5 i 6 metres d'ample a cada carrer, destinat a la creació d'àrees amb vegetació, la qual cosa augmenta de manera significativa les zones verdes en l'àrea del projecte i proporciona àrees de descans.

És important destacar que s'ha prioritzat la minimització de les obres necessàries per assolir aquesta transformació urbana, en una superfície total d'intervenció de 4.696 m².

L'actuació global de la superilla s'ha dividit en dues fases:

  • Fase 1 del projecte, que abasta els voltants del mercat de Sant Antoni, dins l'illa delimitada pels carrers Tamarit, Comte Borrell, Manso i Comte d’Urgell.
  • Fase 2 del projecte, que engloba la resta de la "creu" de la superilla: Borrell entre Floridablanca i Tamarit, i Tamarit entre Borrell i Viladomat.

Masterplan

Es van dur a terme treballs de demolició amb l'objectiu de preservar la quantitat més gran possible d'elements per a la seva posterior reutilització. Aquests treballs van incloure la demolició dels paviments existents, el fresat de les calçades i la retirada dels desguassos. A més, es va desmuntar el mobiliari urbà, com fanals, papereres i bancs, amb la intenció de ser reinstal·lats a altres punts de la ciutat.

Dades d’interès: es va conservar una porció del paviment original en bones condicions, la qual va ser utilitzada a la cruïlla propera al mercat.

Es van dur a terme treballs especials d'excavació per tal de no afectar les ruïnes històriques subjacents, així com per facilitar la instal·lació de subministraments i realitzar l'anivellament del paviment i el reemplaçament de la terra vegetal. A més, es va dur a terme la millora de la superfície i es van construir canalitzacions per al sistema de drenatge.

Es van prendre mesures específiques per garantir l'accessibilitat de persones amb discapacitat visual. A més, es van implementar mesures de protecció per als arbres existents. Finalment, es van fer servir diferents tipus de paviments, com ferms per a vehicles, rigoles de formigó, guals granítics, encadenats de formigó i llambordes per a àrees de vianants.

Al projecte s'han plantejat solucions convencionals d'embuts de claveguera a la banda esquerra dels carrers a causa de la limitació d'espai per implementar sistemes de drenatge sostenible. D'altra banda, a la banda dreta s'han dissenyat parterres inundables amb capacitat d'infiltració (I-PAR) per retenir i filtrar els escorriments, reduint així el volum d'aigua i el cabal cap al clavegueram. S'utilitzarà una capa de grava per facilitar la infiltració, la qual cosa contribuirà a millorar la qualitat de l'aigua mitjançant sedimentació i filtració.

La distribució de la il·luminació a l'àrea del projecte considera els carrers Borrell i Tamarit, la superilla, la nova plaça i els patis del mercat de Sant Antoni. Es busca unificar els quadres de connexió de servei en un de sol amb 6 línies d'il·luminació i un regulador a la intersecció de Tamarit-Borrell. S'adaptarà la distribució de les línies a la funcionalitat dels espais projectats.

Es va executar la instal·lació de canalitzacions per a infraestructures TIC a banda i banda dels carrers, amb registres d'encreuament i una distància màxima de 80 metres. Es va planificar la instal·lació d'un cable troncal de 64 fibres que arribaria a l'armari unificat a la Fase 1 de les obres de l'entorn del mercat de Sant Antoni, reemplaçant el cable existent de l'IMI al carrer Tamarit. Aquest armari unificat proporcionaria serveis de Wi-Fi, il·luminació i regulació.

Es van dur a terme diverses accions constructives relacionades amb l'arbrat del projecte. Això va incloure el manteniment dels arbres existents, la substitució i noves plantacions en els escocells, així com la transformació dels escocells en parterres amb plantacions arbustives.

Vols saber més sobre els nostres projectes? Contacte

Contacta amb nosaltres