A SOCOTEC hem participat en el projecte i direcció d'obra d'una de les estructures més singulars de Barcelona, l'edifici MediaTIC.

Informació general

Data (any): 2005 - 2009

Client: Enric Ruíz - Geli

Ubicació: Barcelona - Espanya

Parleu amb els nostres experts

 

Resum del projecte

L'edifici MediaTIC mostra una estructura entramada projectada des del sostre i parets diluint-se a la seva base. La seva estructura interna comprèn pòrtics com bigues de gelosies planes i jàsseres a doble alçada. És energèticament eficient: certificació edifici NET, gairebé Net Zero i Qualificació energètica A; i els premis: WAF 2011: World's Best Building of the Year.

MediaTIC

Detalls del projecte

L'edifici MediaTIC es va dissenyar per assemblar-se a un gran contenidor cuboide cobert per una façana de gelosia al sostre i a les parets. L'estructura interior dilueix aquest entramat de gelosia a mesura que s'acosta a terra i desapareix completament a la base, que és la zona pública més utilitzada.

Està format per quatre grans pòrtics, separats cadascun per un desnivell de 14 m, dos dels quals se situen als nivells de la façana i els altres dos a l'interior. Aquests pòrtics tenen una sola planta d'alçada, amb un únic buit, però suporten un total de nou plantes i una llum lliure de 35 m. Les barres que les componen, per tant, es formalitzen com a gelosies planes, amb pilars de 3,5 m d'amplada que s'entrecreuen amb canals laterals de despreniment, mentre que les bigues de jàsseres abasten dos pisos. Aquesta disposició proporciona resistència geomètrica i permet als constructors estalviar en materials.

Diversos forjats de xapa pengen d'aquests pòrtics i estan suportats per biguetes que, al seu torn, sostenen bigues mixtes, creant claraboies de 14 m.

L'estabilització transversal prové de les malles incloses en el projecte de suport de les façanes, que tenen un paper estructural i es comporten com plaques de llum o enreixats que, gràcies a la geometria implicada, només es poden suportar amb barres de llum.

Vols saber més sobre els nostres projectes? Contacte

Contacta amb nosaltres