Información general

 

Any: 2022

Client: El Consorci de la Zona Franca de Barcelona 

Ubicació:  Barcelona, Espanya.

Principals actuacions: Inspeccions i Assaigs no Destructius

 

Campanya d'inspecció i assaigs per garantir la seguretat, durabilitat i funcionalitat.

 

 

La detecció de punts febles i la determinació de les actuacions de manteniment necessàries són un dels principals camps d'actuació de l'equip de control de qualitat de SOCOTEC.

 

En SOCOTEC, desempeñamos un papel crucial en la rehabilitación de infraestructuras como el puente del camino de la Feixa Llarga en el Polígono Industrial de la Zona Franca de Barcelona. Abordamos sus deficiencias a través de un conjunto integral de actuaciones para determinar las reparaciones necesarias.

Parleu amb els nostres experts

Quins són els objectius de la inspecció d'obres?

El nostre enfocament se centra en garantir la seguretat, durabilitat i funcionalitat del pont, mitjançant:

Avaluació Estructural de ponts:

El nostre equip tècnic altament qualificat va realitzar inspeccions visuals exhaustives, identificant danys aparents en l'estructura del pont.

A més, vam dur a terme avaluacions estructurals detallades utilitzant tècniques avançades d'assaigs no destructius (END). Aquest procés ens va proporcionar una comprensió completa de la integritat estructural, identificant punts de debilitat i desgast, per ajudar a la reparació i manteniment futur del pont de carretera.

 

Assaigs no Destructius Especialitzats:

Apliquem una varietat de tècniques especialitzades, com ultrasons, radiografies, líquids penetrants i partícules magnètiques, per avaluar la salut estructural del pont. Aquests assajos ens van permetre detectar tipus de dany com esquerdes microscòpiques, corrosió i altres problemes que podrien comprometre l'estabilitat a llarg termini del pont.

Inspección de puentes

INSPECCIONS

Treball d' Inspecció en ponts

Un dels grans problemes en el manteniment de les infraestructures en servei és la precisa detecció dels punts crítics. SOCOTEC ajuda a establir un pla precís de rehabilitació amb un enfocament de prevenció i reforç dels punts febles per a prolongar la vida útil del pont.

 

Davant d'aquestes deficiències i tipus de danys, es va establir un pla de reparació i reforç dels punts crítics de l'estructura. L'aplicació de pintura protectora ajudarà a la preservació i la integritat del pont abans de la seva posada en servei.

Un dels grans problemes en el manteniment de les infraestructures en servei és la precisa detecció dels punts crítics. SOCOTEC ajuda a establir un pla precís de rehabilitació amb un enfocament de prevenció i reforç dels punts febles per a prolongar la vida útil del pont.

 

Davant d'aquestes deficiències i tipus de danys, es va establir un pla de reparació i reforç dels punts crítics de l'estructura. L'aplicació de pintura protectora ajudarà a la preservació i la integritat del pont abans de la seva posada en servei.

Som experts en Inspecció de ponts i estructures ferroviàries

Què es fa en una inspecció d'obra?

Les inspeccions són essencials per a garantir la seguretat i la integritat dels ponts. Com a experts en la realització d' inspeccions detallades en ponts, SOCOTEC ofereix una àmplia gamma de serveis per a avaluar exhaustivament l'estructura d'aquestes infraestructures.

 

  • En el cas del pont de Feixa Llarga al Polígon Industrial de la Zona Franca de Barcelona, el nostre equip de tècnics altament qualificats va dur a terme una inspecció exhaustiva utilitzant una varietat de tècniques, incloent-hi medicions d'espessors de capes de pintura, proves d'adherència, inspecció de corrosió, inspecció visual i aplicació de partícules magnètiques.
  • Els resultats de la inspecció van permetre identificar amb precisió tots els tipus de danys presents en l'estructura del pont, incloent-hi esquerdes, corrosió i deformacions.

Gràcies a aquesta informació, es va poder desenvolupar un pla de reparació i reforç adequat per a garantir la seguretat del pont de carretera i prolongar la seva vida útil.

 

 

La inspecció realitzada per SOCOTEC al pont de carretera de Feixa Llarga és un exemple del nostre compromís amb la seguretat i la qualitat en la inspecció i manteniment d'infraestructures.

¿Quieres contratar nuestros servicios de consultoría de ingeniería? Contacte

Solicita Información