Una construcció del passat i amb l'enginyeria de futur

 

El Mirador de Tristaina, ubicat a Ordino, Andorra, és un testimoni de la innovació en enginyeria estructural i disseny paramètric. Aquesta singular estructura combina l'essència d'un rellotge solar amb un emblemàtic mirador al pic del Peyreguils (2.701m).

 

Informació general

Data: 2019 - 2021

Client: ESTUDI - Toni Riberaygua

UbicacióOrdino, Andorra

Propietat fotografia: ESTUDI - Toni Riberaygua

SOCOTEC ha participat en la concepció d'aquest projecte realitzant el projecte de consultoria d'enginyeria. El Modelatge BIM que va realitzar l'equip d'experts en enginyeria estructural de SOCOTEC va ser el pilar del projecte.

La metodologia BIM ha permès un disseny paramètric eficient i precís, optimitzant l' eficiència en els processos de planificació. Aquest enfocament avantguardista ha estat clau per fusionar les dues funcionalitats de l' estructura, rellotge solar i mirador, mostrant la versatilitat i potencial de l' enginyeria estructural.

Parleu amb els nostres experts

nudos estructura

ENGINYERIA &TECNOLOGIA

Del Disseny BIM a la Realitat Construïda: Diseño paramètric i impressió 3D

El projecte del Mirador de Tristaina ha estat concebut des del seu inici amb la teoria d' estructures tensegrity, minimitzant esforços i maximitzant l' eficiència dels materials. L' enginyeria estructural d' avantguarda s' ha desplegat a través del disseny paramètric, permetent definir paràmetres de disseny i càlcul per modificar i optimitzar l' estructura de manera senzilla.

La nostra metodologia BIM ha estat cabdal en totes les etapes del projecte. Des de la concepció paramètrica fins al lliurament final, hem generat models precisos i detallats, permetent la comprensió d' unions complexes i l' optimització del disseny. La impressió 3D del model ha possibilitat la creació d'una maqueta precisa a baix cost, brindant seguretat i confiança en el muntatge aeri.

A SOCOTEC, som impulsors de la Metodologia BIM i comptem amb més de 40 anys d'experiència en enginyeria estructural avançada. Gràcies a aquestes qualitats garanteixla qualitat i eficiència en cada etapa del projecte. El Mirador de Tristaina és testimoni de la innovació i precisió que SOCOTEC aplica en els seus projectes.

El projecte del Mirador de Tristaina ha estat concebut des del seu inici amb la teoria d' estructures tensegrity, minimitzant esforços i maximitzant l' eficiència dels materials. L' enginyeria estructural d' avantguarda s' ha desplegat a través del disseny paramètric, permetent definir paràmetres de disseny i càlcul per modificar i optimitzar l' estructura de manera senzilla.

La nostra metodologia BIM ha estat cabdal en totes les etapes del projecte. Des de la concepció paramètrica fins al lliurament final, hem generat models precisos i detallats, permetent la comprensió d' unions complexes i l' optimització del disseny. La impressió 3D del model ha possibilitat la creació d'una maqueta precisa a baix cost, brindant seguretat i confiança en el muntatge aeri.

A SOCOTEC, som impulsors de la Metodologia BIM i comptem amb més de 40 anys d'experiència en enginyeria estructural avançada. Gràcies a aquestes qualitats garanteixla qualitat i eficiència en cada etapa del projecte. El Mirador de Tristaina és testimoni de la innovació i precisió que SOCOTEC aplica en els seus projectes.

SERVEIS DESTACATS

Ordino
01 / 05

El Mirador de Tristaina representa una visió de futur en enginyeria estructural. La combinació de Modelatge BIM i disseny paramètric ha obert noves possibilitats per a la creació d' estructures icòniques i eficients. Aquesta tecnologia punta ha aplanat el camí per a futurs projectes, mostrant que la innovació en enginyeria estructural és la clau per construir un món més sostenible i funcional.

 

Principals avantatges de l' ús de la tecnologia BIM en aquest projecte:

  • Optimitzar el model de càlcul, assegurant una eficiència estructural òptima mitjançant Disseny Paramètric.
  • Comprendre i dissenyar unions complexes de manera integral i precisa.
  • Eficiència en el disseny que condueix a una major racionalitat en l' ús de materials i recursos.
  • Des del model BIM fins a la impressió 3D, es crea una maqueta precisa a baix cost, permetent una visualització tangible del projecte.
  • El client experimenta una comprensió més profunda del seu producte, la qual cosa enforteix la credibilitat en el procés de disseny.
  • Es garanteix seguretat i confiança en el muntatge aeri, gràcies a la precisió dels models i la planificació detallada.
  • Es redueix la incertesa i es millora la planificació de terminis, evitant retreballs i fallades en altura, la qual cosa condueix a una major qualitat en l' execució.
  • Es promou l'ús democràtic de BIM en totes les escales del projecte, permetent una col·laboració més efectiva entre tots els actors involucrats.