mejoramos-calidad-ambiental-acustica-barcelona

Millorem la qualitat ambiental i acústica a Barcelona

dl. 05/12/2022 - 09:34

SOCOTEC participa a les obres pilot d'ús de maquinària elèctrica per reduir les emissions contaminants i acústiques a la capital catalana.

L'objectiu és tenir uns carrers més sostenibles, amb menys soroll i fum gràcies a una prova pilot d'ús de maquinària elèctrica. Des de SOCOTEC coordinem la presa de dades de rendiments de les màquines, redactant posteriorment un informe que validarà la viabilitat tècnica d'aquesta maquinària en comparació a la de dièsel, que és la utilitzada actualment a obres.

La prova es realitzarà a unes obres de substitució de canonades a la vorera, i SOCOTEC s'encarregarà de redactar el protocol de càrrega, és a dir, on i com connectar-se segons el tipus d'obra que es dugui a terme a la ciutat en un futur.

Elèctric vs. Diesel

Els treballs, que van començar el passat 28 de juny, es fan al carrer Balmes (juliol) i posteriorment a l'avinguda Esplugues (agost). Tindran una durada de cinc setmanes cadascuna, durant les quals es duran a terme les mateixes tasques, primer amb maquinària elèctrica i després amb maquinària dièsel, per poder realitzar els mesuraments corresponents i establir les diferències d'indicadors.

A l'informe que elaborarà SOCOTEC es determinaran quins són els nivells d'emissions contaminants, les millores dels nivells sonors i el consum energètic de les dues tipologies de maquinària. Mentre durin els treballs les màquines elèctriques es carregaran en punts de càrrega de vehicle elèctric de l'Endolla Barcelona.

Amb aquesta prova, l'Ajuntament de Barcelona busca habilitar la possibilitat d'usar aquesta maquinària a obres, per activar així el seu mercat i que siguin així més accessibles econòmicament i alhora poder exigir-lo en licitacions amb l'objectiu de millorar la qualitat ambiental i acústica de les obres a la ciutat.

Amb aquesta iniciativa Barcelona es converteix en la primera ciutat mediterrània a dur a terme una prova pilot d'aquestes característiques.

Vol saber més sobre les nostres activitats de construcció? Contacte

Contacta amb nosaltres