evolucion-bim-en-obra-civil

L'evolució del BIM a obra civil: el software

dv. 02/12/2022 - 12:35

La utilització de diferents softwares per poder realitzar el model BIM és un hàndicap en l'ús actual d'aquesta metodologia, essent necessària una actualització en el curt-mitjà termini.

Dur a terme projectes amb la metodologia BIM en l'àmbit d'obra civil no està tan evolucionat com ho està en el sector de l'edificació. Els desavantatges principals són els programaris que permeten el desenvolupament d'aquests projectes.

Per exemple, per dur a terme projectes d'edificació, com a software, el més popular, usat i amb més anys de bagatge tenim Revit d'Autodesk. Aquest software permet elaborar les diferents disciplines que poden formar part d'un projecte d'edificació com són arquitectura, instal·lacions i estructures. D'aquesta manera es pot treballar amb una mateixa plataforma i coordinar de manera més senzilla els fluxos de treball.

La compatibilitat de Revit amb molts altres programes o la connectivitat amb altres softwares de la marca fan que sigui dels preferits en aquesta metodologia de treball. Com a exemples hi ha la possibilitat de connectar amb programes com Dynamo per a programació, Navisworks per a gestió o Robot Structural Analysis per a càlcul d'estructures.

"La metodologia BIM es preveu indispensable per a la realització de projectes en tots els seus diferents àmbits i cicle de vida".

Laia Burgués, responsable de BIM al departament d'Infraestructures del Transport.

En canvi, en el camp d'obra civil, per treballar un projecte en BIM amb les seves diferents disciplines, com són la topografia, drenatge, estructures, traçat, senyalització vertical/horitzontal, elements funcionals, explanacions, etc., hem de passar per diferents softwares per tractar tot aquest tipus d'informació.

BIM a obra civil

Per exemple, per millorar la qualitat de la informació prèvia dels projectes podem utilitzar les eines GIS, que a partir d'una informació disponible en portals governamentals, pugui ser elaborada i contextualitzada per utilitzar de base en els projectes, tant per a la utilització d'Istram-Ispol, eina amb la qual farem el traçat de carretera, com per a la futura utilització d'Infraworks, eina que ens servirà per fer propostes o plantejar alternatives en fases inicials de projecte. D'altra banda, podríem fer servir Civil per a la part de desenvolupament de xarxes de drenatge, permetent la interacció BIM a l'equip amb el modelatge.

Tot i això, faltaria nomenar el software amb el qual realitzaríem estructures o altres elements pertanyents al projecte.

Amb només l'exemple del paràgraf anterior, es veu clarament el necessari ús de diferents eines BIM per treballar correctament en un projecte d'obra civil. Tot i que cada vegada més les empreses del sector estan fent una gran feina i estan evolucionant en aquest terreny, n'hi ha que tenen aplicacions que van migrant, versionant-se i evolucionant dia a dia i hi ha altres productes en què s'ha d'esperar a la revisió anual.

Un altre dels desavantatges és que, en treballar amb diferents softwares o diferents versions, cal compartir les dades del model portat a cap i permetre la interoperabilitat, llavors hem de treballar amb un sistema que sigui realment obert (Open BIM), sent aquest el principal objectiu del format IFC.

"Per als projectes d'obra civil, necessitem un bon coneixement de totes les eines de treball per poder arribar a desenvolupar un projecte íntegre amb la metodologia BIM".

Laia Burgués, responsable de BIM al departament d'Infraestructures del Transport.

Per a això existeix un consorci d'empreses que ha iniciat un projecte per al desenvolupament, entre altres objectius, d'una extensió d'IFC per a carreteres. De cara a automatitzar la verificació de normativa de disseny geomètric de carreteres a partir d'un arxiu IFC, cal, primer, definir quines normes es poden automatitzar, després quina informació hi hauria d'haver als arxius IFC i com s'ordenarà aquesta informació, i finalment, quin mètode cal seguir per fer aquesta verificació. El projecte inclou una anàlisi dels criteris inclosos en una àmplia mostra de guies de disseny geomètric de carreteres de diferents països. D'aquesta manera s'està treballant en els formats de transmissió de dades per al BIM de l'obra civil: IFC Bridge, IFC Alignment , IFC Road i Railways que encara estan en desenvolupament.

Existeix IFC 4 que defineix multitud d'entitats que ens permeten atendre els usos de BIM en edificació, però no disposa d'elements propis per definir una obra lineal.

"La implantació de BIM és sinònim d'invertir en eficiència".

Laia Burgués, responsable de BIM al departament d'Infraestructures del Transport.

Amb això podem concloure que, per als projectes d'obra civil, necessitem un bon coneixement de totes les eines de treball per poder arribar a desenvolupar un projecte íntegre amb la metodologia BIM. Així mateix, s'ha de fer un bon treball i esforç de coordinació entre disciplines perquè no podem connectar amb els diferents programes de manera fàcil. Indirectament, això implica un major cost per a l'empresa o usuari, ja que ha de disposar de llicències per a l'ús de les diferents eines.

Per finalitzar, i malgrat els hàndicaps prèviament comentats, la metodologia BIM es preveu indispensable per a la realització de projectes en tots els seus diferents àmbits i cicle de vida. Per la qual cosa, qualsevol esforç, tant econòmic com de recursos personals, serà imprescindible per a un bon funcionament de la metodologia dins de l'empresa.  La implantació de BIM és sinònim d'invertir en eficiència.

Vol saber més sobre les nostres accions? Contacte

Contacta amb nosaltres