socotec-trabajos-seguimiento-caudales-ambientales

SOCOTEC inicia els treballs de seguiment de cabals ambientals

dv. 02/12/2022 - 06:45

L'ACA adjudica a SOCOTEC el contracte de seguiment de la implantació de cabals ambientals i la revisió de cabals per a pròxims cicles de planificació en l'àmbit de les conques internes de Catalunya.

L'Agència Catalana de l'aigua, ha adjudicat a SOCOTEC el Lot 2 de “L'assistència tècnica prèvia a la redacció del pla de gestió i el programa de mesures del tercer cicle de planificació hidrològica: seguiment de la implantació de cabals ambientals i revisió de cabals per a pròxims cicles de planificació”.

Els treballs tenen dos objectius; d'una banda, l'actualització dels estudis tècnics que serveixen per a la determinació del règim de cabals ambientals a les conques internes de Catalunya, i de l'altra, el seguiment dels efectes de la implantació de cabals ambientals realitzada fins ara. Els treballs a fer contemplen les següents tasques:

Les nostres diferents fases

Avaluació dels possibles efectes dels cabals mínims sobre hàbitats i espècies protegides:

  • Modelització de la relació entre cabals i hàbitats i/o espècies protegides en 10 trams rellevants.
  • Anàlisi dels possibles efectes de diferents escenaris de cabals circulants.

Verificació dels efectes de la implantació de cabals ambientals:

  • Diagnosi de la qualitat del règim hidrològic, i determinació de punts significatius per establir la xarxa operativa de seguiment ambiental de la implantació de cabals ambientals.
  • Estudis de detall en 15 trams significatius. Inclou tant el treball de camp com l'anàlisi de les dades.

Conclusions i elaboració dels informes finals i materials divulgatius.

socotec-trabajos-seguimiento-caudales-ambientales-accrodion

Vol saber més sobre les nostres accions? Contacte

Contacta amb nosaltres