socotec-realiza-auscultacion-escultura-dona-i-ocell

SOCOTEC realitza l'auscultació de l'escultura "Dona i Ocell" de Joan Miró

dj. 01/12/2022 - 12:49

El departament d'auscultació de SOCOTEC ha finalitzat els treballs d'auscultació de l'escultura "Dona i Ocell" de Joan Miró, situada al parc Joan Miró de Barcelona.

Els treballs han estat encarregats per la UTE responsable de dur a terme les actuacions projectades que contemplen la construcció d'un centre de neteja consistent en un edifici de dues plantes sota rasant més una sobre rasant. Durant l'execució de l'edifici s'han executat pantalles perimetrals, així com la posterior excavació i enderroc d'una estructura ja existent.

socotec-realiza-auscultacion-escultura-dona-i-ocell

El monitoratge ha estat necessari durant l'execució estructural de l'obra d'edificació, ja que és la més propera a l'escultura auscultada.

Esquema de col·locació dels mini prismes de seguiment, controlats mitjançant una estació topogràfica.

Els treballs es van iniciar el maig del 2016 i han finalitzat el setembre del 2017. Durant l'execució de les obres, l'Ajuntament de Barcelona ha procedit a efectuar operacions de manteniment i restauració de l'escultura.

Vol saber més sobre les nostres accions? Contacte

Contacta amb nosaltres