Cátedra SOCOTEC

La Càtedra SOCOTEC aposta pel coneixement participant en el Programa Expertia de la Universitat de Saragossa

dt. 16/04/2024 - 12:23

La Càtedra SOCOTEC Enginyeria Circular, aposta per impulsar el Desenvolupament acadèmic dels joves, raó per la qual ha col·laborat activament amb el programa Expertia organitzat per la Universitat de Saragossa.

Aquest programa s' enfoca en la realització de sessions on empreses, a través de diversos experts de les seves organitzacions, exposen casos pràctics rellevants.

La sessió va tindre lloc durant l'assignatura "Gestió Ambiental", assignatura impartida per Concepción Garcés, qui col·labora activament amb la Càtedra SOCOTEC. L'exposició es va dirigir als estudiants de quart curs del Grau en Administració i Direcció d'Empreses de la Universitat de Saragossa. Va estar dividida en dues parts, cadascuna centrada en aspectes específics relacionats amb l 'economia circular i la sostenibilitat empresarial.

Cátedra SOCOTEC

PROGRAMA EXPERTIA

SOCOTEC, Expert en Economia Circular

En la primera part, es va abordar l'evolució de l'economia lineal a l'economia circular, així com alguns aspectes mediambientals fonamentals, com ara l'ecoetiquetat, juntament amb l'exposició de casos relacionats amb la pràctica del greenwashing, impartida per Sergio Gracia pertanyent al departament de desenvolupament de negoci de sostenibilitat en SOCOTEC. Aquesta anàlisi va oferir als estudiants una visió exhaustiva de les tendències i desafiaments actuals en l' àmbit de la sostenibilitat ambiental dins del context empresarial.

En la primera part, es va abordar l'evolució de l'economia lineal a l'economia circular, així com alguns aspectes mediambientals fonamentals, com ara l'ecoetiquetat, juntament amb l'exposició de casos relacionats amb la pràctica del greenwashing, impartida per Sergio Gracia pertanyent al departament de desenvolupament de negoci de sostenibilitat en SOCOTEC. Aquesta anàlisi va oferir als estudiants una visió exhaustiva de les tendències i desafiaments actuals en l' àmbit de la sostenibilitat ambiental dins del context empresarial.

Posteriorment, en la segona part de la sessió, José Ramón Beltrán, director de la càtedra SOCOTEC, va brindar unes paraules als alumnes i va donar pas al segon ponent de la jornada, Salvador Domínguez arquitecte graduat amb un màster en edificació, un altre en administració i negocis, així com un doctorat, qui actualment exerceix com a Consultor Especialista en Estructures i Sostenibilitat en Edificació en SOCOTEC, i exerceix funcions especialitzades en estructures, sostenibilitat, circularitat i gestió de licitacions i propostes, va presentar una ponència que va complementar l' anterior.

La seva intervenció es va centrar a proporcionar als estudiants una introducció exhaustiva a la sostenibilitat, aprofundint en la seva importància i aplicacions pràctiques en l' entorn de la construcció. A més, va compartir exemples concrets de casos reals duts a terme per l' empresa, oferint als alumnes una perspectiva pràctica i concreta dels principis i estratègies de sostenibilitat en l' àmbit industrial i de la construcció.

Programa SOCOTALENT

A més, se'ls va donar l'oportunitat de poder participar en el programa SOCOTalent, el qual és un programa de tutorització conjunta de TFG/TFM entre professors de la Universitat de Saragossa i experts de l'empresa SOCOTEC.

Vols saber més sobre els nostres projectes? Contacte

Contacta amb nosaltres