Seguridad y salud para Edificación

Coordinació de Seguretat i Salut per a aparcament d' alta capacitat per a bicicletes a Badalona

Informació general:

  • Lloc:  Badalna Espanya
  • Cliente: AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona)
  • Període: Octubre-Desembre 2021

 

SOCOTEC amb els seus serveis de Seguretat i salut en fase d'execució, ha garantit la implementació efectiva de mesures preventives, canvis en proteccions i senyalització. Els nostres coordinadors de seguretat han assegurat un entorn de treball segur en totes les etapes del projecte, complint amb les normatives vigents.

La promoció de la intermodalitat entre mitjans de transport és una prioritat que donem suport plenament. És per això que s'ha dut a terme la creació d'un aparcament d'alta capacitat per a bicicletes a la zona adjacent a l'estació de Renfe de Badalona.

 

Parleu amb els nostres experts

Teresa Mª Cano

Directora de Seguridad y Salud

Directora de Seguridad y Salud

teresa.cano@socotec.com

Jordi Rosich

Director General de Obra Civil i Innovació

Director General de Obra Civil i Innovació

Aquest projecte ha implicat l'execució de dues fases per part de l'AMB: una destinada al subministrament i la col·locació de l'edifici i els seus mecanismes interns per albergar les bicicletes, i una altra enfocada en l'adaptació de la plataforma on s'ha instal·lat aquest edifici, a més de la construcció de les dues mitgeres adjacents i la provisió d'infraestructura per al Bicibox (electricitat,  fibra i sanejament).

L'edifici metàl·lic del BICIBOX s'ha ubicat dins de l'alineació actual, però s'ha previst la seva possible reubicació en una nova alineació en el futur, quan es realitzin les millores planificades per a tota la plaça.

Coordinación de Seguridad y Salud

SEGURETAT I SALUT

Serveis de Coordinació de Seguretat i Salut en fase d' Execució

SOCOTEC ha exercit un paper fonamental en aquest projecte en encarregar-se de la Coordinació de Seguretat i Salut en fase d'execució. La seva tasca va incloure la supervisió del compliment de les mesures preventives, la gestió dels canvis en les proteccions, delimitacions i senyalització durant les diverses etapes del procés.

Els treballs es van dur a terme a l'interior d'un solar on anteriorment es trobava un habitatge, el qual va ser demolida prèviament, mantenint el perímetre tancat fins a la finalització de les obres i el lliurament de la plaça pavimentada.

SOCOTEC ha exercit un paper fonamental en aquest projecte en encarregar-se de la Coordinació de Seguretat i Salut en fase d'execució. La seva tasca va incloure la supervisió del compliment de les mesures preventives, la gestió dels canvis en les proteccions, delimitacions i senyalització durant les diverses etapes del procés.

Els treballs es van dur a terme a l'interior d'un solar on anteriorment es trobava un habitatge, el qual va ser demolida prèviament, mantenint el perímetre tancat fins a la finalització de les obres i el lliurament de la plaça pavimentada.

Altres aspectes del Pla de Seguretat i Salut

Durant el desenvolupament del projecte, va ser necessari habilitar un accés per a vehicles des del carrer Sant Isidre i desviar ocasionalment els vianants cap a la vorera oposada utilitzant els passos de vianants existents. A més, es va mantenir en funcionament una terrassa de bar propera a l'obra, fet que va requerir la formació d'un equip de senyalistes amb la sensibilitat suficient per gestionar el trànsit vehicular a l'àrea de treball.

El muntatge de l' estructura de l' edifici es va dur a terme de manera modular utilitzant un camió grua i plataformes elevadores. No obstant això, es van realitzar treballs addicionals en la coberta per a acoblar els components, la qual cosa va implicar la instal·lació de línies de vida provisionals per a garantir la seguretat i prevenir caigudes.

La importància de la prevenció de Riscos Laborals en la construcció

La prevenció de riscos laborals és un factor essencial en qualsevol obra, especialment en la construcció d' infraestructures com un aparcament de bicicletes. Garantir la seguretat dels treballadors és fonamental, i per això és necessari implementar una sèrie de mesures preventives i adaptar constantment aquestes mesures segons les necessitats del projecte.

La formació contínua dels treballadors i la utilització d' equips de protecció individual són dos dels aspectes més importants en aquest sentit. A més, s' han d' establir procediments clars per al maneig de maquinària pesant i per a la realització de tasques en alçades o en espais confinats.

La planificació i coordinació de les activitats també juguen un paper clau en la prevenció de riscos laborals. És essencial que tots els treballadors coneguin les tasques que han de realitzar, quan i com ho han de fer, i quines mesures de seguretat han de seguir. Finalment, és crucial realitzar una avaluació constant dels riscos i prendre mesures correctives quan sigui necessari.

Vols contractar els nostres serveis de Seguretat i Salut? Contacte

Demana informació
teresa.cano@socotec.com