Supervisió i control tècnic dels plecs de contractació per a les obres de rehabilitació.

Informació general

Nom del projecte: supervisió i control tècnic dels plecs de contractació per a les obres de rehabilitació

Data (any): 2022

Client: Banco de la República

Ubicació: Barranquilla - Colòmbia

 

Detalls del projecte

El Teatre Amira de la Rosa (TAR) va presentar deteriorament a les seves façanes i cobertes després de 30 anys de funcionament fins al 2014. Un estudi va revelar que diversos elements del teatre havien complert la seva vida útil a causa de la seva antiguitat, i es van detectar problemes de resistència sísmica i danys per carbonatació i oxidació.

El Banc de la República va emprendre un projecte de recuperació del teatre:

 • Fase 1: estudis de conceptualització.
 • Fase 2: desenvolupament de dissenys definitius i plecs de contractació d'obres.
 • Fase 3: execució de les obres.

Parleu amb els nostres experts

Lina Rodríguez Cardona - Colombia

Gerent d'Infraestructura Tit. Enginyer Civil Mg. Infraestructura vial i de transport

Gerent d'Infraestructura Tit. Enginyer Civil Mg. Infraestructura vial i de transport

Diana Hoyos Ruiz

Title. Architect, town planner and builder, specialising in project management and town planning law.

Title. Architect, town planner and builder, specialising in project management and town planning law.

Durant la Fase 2, es duu a terme la supervisió i control tècnic dels plecs de contractació per a les obres del teatre, per tal de garantir el compliment dels termes de referència establerts. A més, es realitza el seguiment, supervisió i control dels lliuraments establerts per la signatura contractista de disseny.

Els serveis de supervisió i control tenen com a objectius principals:

 1. Revisar la coherència, pertinència i suficiència dels lliuraments en cadascuna de les etapes del disseny.
 2. Assegurar la qualitat dels documents associats als plecs de contractació presentats pel dissenyador.
  5.800 m²
  Àrea construïda
  4.500 m²
  Espais exteriors
  13.500 m²
  Àrea exterior lliure

Vols saber més sobre els nostres projectes? Contacte

Contacta amb nosaltres