Suport integral en el disseny d'una planta d'hidrogen verd, assegurant el compliment de les estrictes normatives de seguretat industrial en els processos químics, i facilitant l'adquisició dels permisos i autoritzacions necessàries per a la posada en marxa de la planta.

Informació general

Nom del projecte: Legalització d'una hidrogenera a Exolum

Data (any): 2022-2023

Client: Fusion Fuel

Ubicació: San Fernando de Henares, Madrid - Espanya

Propietat fotografia: ©SOCOTEC Spain

Resum del projecte

SOCOTEC té una àmplia experiència en instal·lacions de seguritat industrial, la qual cosa permet a aquesta planta d'hidrogen complir íntegrament amb tots els requisits i normatives específiques necessàries per a l'obtenció de permisos i autoritzacions per a la seva correcta posada en marxa.

Aquest projecte també està alineat amb les línies estratègiques de SOCOTEC, particularment en l'àmbit de la sostenibilitat i la descarbonització, ja que té com a objectiu reduir les emissions de CO2, concretament en el sector del transport.

Detalls del projecte

La legalització de la hidrogenera és un projecte per a Exolum, una empresa dedicada a la producció i distribució d'hidrocarburs, que ha pres la iniciativa de contribuir a la descarbonització, mitjançant l'ús d'hidrogen verd com a combustible del transport públic.

Per a això, han llançat una licitació per a la construcció d'una hidrogenera que pugui subministrar hidrogen verd als autobusos propulsats per aquest combustible de la companyia Alsa.

El procés de generació de H2 es realitza mitjançant l'electròlisi, una reacció química, i està subjecte a les normatives aplicables en la indústria química. L'hidrogen resultant s'emmagatzema en estat gasós a pressions d'aproximadament 40 bars en l'etapa de purificació, i a pressions superiors als 450 bars per a l'etapa de distribució, per la qual cosa existeix risc d'explosió.

La planta d'hidrogen dissenyada per a Fusion Fuel consta de 21 estructures equipades amb mòduls solars concentrats, coneguts com a HEVO-SOLAR, que tenen una capacitat combinada per produir 40 tones/any d'hidrogen verd, la qual cosa permet proveir a una estació de repostatge d'hidrogen amb generació “in situ”.

El disseny normatiu de la instal·lació s'adhereix estrictament a la norma europea obligatòria ISO 19880-1:2020, que es basa en una avaluació integral de riscos per definir un pla eficaç de mitigació de riscos.

Vols saber més sobre els nostres projectes? Contacte

Contacta amb nosaltres