Hem realitzat la campanya geotècnica i el projecte constructiu de la prolongació de la línia Llobregat dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

Informació general

Data (any): 2020 – en curs

Client: Infraestructures.cat 

Ubicació: Barcelona - Espanya

Propietat fotografia: ©SOCOTEC Spain

Parleu amb els nostres experts

Resum del projecte

Redacció del projecte constructiu de la línia 8 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya del Baix Llobregat. L'objectiu és la connexió de la línia 8 de Ferrocarrils que actualment finalitza a la plaça d'Espanya, amb l'estació de Gràcia, on s'enllaçaria amb les línies del Vallès i l'L7 (av. Tibidabo).

Detalls del projecte

La prolongació suposa que l'estació deixarà de ser final de línia per ser una estació de pas. Aquest canvi en la seva funcionalitat comportarà modificacions del nombre de vies amb accés de viatgers. Les actuals vies 1 i 2 deixaran de donar servei als usuaris (tot i que romandran com a vies d'estacionament de trens en períodes vall) mentre que les actuals vies 3 i 4 seran les noves vies principals de la línia, anomenades via 1 i 2 respectivament.

Per tant, no es tracta d'una nova estació sinó d'una reconfiguració de l'estació existent. L'adaptació plantejada conserva la configuració d'andana (central) de les vies 3 i 4 amb sortida principal en punta al seu extrem nord-oest (mantenint la sortida d'emergència existent a l'extrem sud-est de l'andana).

La prolongació de la línia invalida la connexió existent entre andanes realitzada a cota +15,18 i, per tant, resulta necessari establir un nou itinerari de sortida d'andana seguint l'alineació de la prolongació de via fins a arribar al vestíbul existent. Les actuacions previstes es limiten tant a l'àmbit del vestíbul com de l'estructura de cobriment de final d'andana existent.

Amb la configuració del nou traçat de la infraestructura de l'L8 es veu afectat el passadís d'enllaç entre l'L1 i L3. És per això que es planteja refer un tram d'aquest passadís.

Per resoldre aquest pas es plantegen dos àmbits diferents d'actuació; l'àmbit de connexió L1 (sota túnel viari) i la modificació de la galeria existent.

En l'àmbit de connexió de L1, s'executa un pou a cel obert que permet poder obrir l'eix de connexió actual i com que la connexió està més baixa que l'actual, salvar el desnivell mitjançant una escala fixa, una mecànica i un ascensor.

Sortint d'aquesta àrea, la correspondència té continuïtat amb la galeria existent.

Per tal d'aconseguir el nivell que permet passar per sota dels nous túnels de la línia 8, es preveu mantenir el retorn de la galeria.

L'acord es farà des del punt sota els nous túnels fins on el projecte d'accessibilitat preveu l'ascensor que va des del vestíbul de l'L3 fins a la galeria de correspondència.

La nova estació d'Hospital Clínic se situa al carrer del Comte d'Urgell, entre els carrers Rosselló i Còrsega. Aquesta estació permet la connexió amb l'actual estació d'Hospital Clínic de la línia 5 de TMB per mitjà del vestíbul, que es troba sota la cruïlla dels carrers Comte d'Urgell i Rosselló.

Consta d'un únic vestíbul amb dos accessos amb escales i un ascensor PMR des del carrer fins al vestíbul. Un dels accessos és una escala fixa de 2,3 m d'ample i l'altre està format per escales mecàniques que pugen i baixen.

Es defineixen les andanes laterals per a la solució constructiva monotub. Aquestes andanes tenen un ample de 4,75 m. La profunditat de l'estació és de 50 m aproximadament.

Aquesta estació se situa al carrer del Comte d'Urgell entre el carrer de Buenos Aires i la plaça de Francesc Macià. Els accessos a l'estació estan el més a prop possible de la plaça de Francesc Macià, per facilitar l'intercanvi amb el tramvia.

L'ample de les voreres del carrer d'Urgell són generoses, però, per permetre un pas còmode als vianants, s'ha previst projectar dos accessos:

 • Un accés amb escales mecàniques (de pujada i de baixada) a banda Besòs.
 • Un altre accés amb escales fixes, al costat Llobregat.

L'ascensor PMR a peu de carrer està situat al carrer Comte d'Urgell del costat Llobregat a pocs metres per sota de l'accés amb escales fixes, per tal de ser l'accés més proper al tramvia.

Es defineixen les andanes laterals per a la solució constructiva monotub. Aquestes andanes tenen una amplada de 4,75 m. La profunditat de l'estació és de 50 m aproximadament.

Per garantir la seguretat del tram de túnel entre l'estació de Plaça Espanya i Hospital Clínic, hi ha un segon pou d'emergència al carrer Consell de Cent amb el carrer del Comte d'Urgell.

El pou és d'uns 40 m de profunditat i compta amb 5 nivells comunicats amb una escala d'1,30 m d'ample. L'estructura inclou la previsió per una possible instal·lació d'un ascensor d'emergència.

És un pou zenital d'aprox. 18 m lliures, i permet l'evacuació de les dues vies de forma independent, sense haver de travessar cap via.

Per garantir la seguretat del tram de túnel entre l'estació de Francesc Macià i Gràcia, hi ha un pou d'emergència al carrer Muntaner entre el carrer de Laforja i el carrer Marià Cubí.

El pou és d'uns 60 m de profunditat i consta de 9 nivells comunicats amb una escala d'1,40 m d'ample. L'estructura inclou la previsió per una possible instal·lació d'un ascensor d'emergència.

És un pou zenital d'aprox. 9 m lliures que es connecta al túnel mitjançant una galeria de connexió a través de la qual s'evacua de les dues vies, per tant, s'han de travessar les vies.

Pel que fa a arquitectura i geometria, es defineixen la distribució de les dependències als diferents nivells.

Pel que fa a les instal·lacions, aquest projecte inclou la definició de les malles profundes de la xarxa de terres, ja que s'han de construir en paral·lel a les estructures. No obstant això, no inclou la definició dels pous de presa de terra específics per als sistemes elèctrics, que seran objecte del projecte d'instal·lacions.

prolongacion-linea-llobregat-campana-geotecnica

Pel que fa a geotècnia, els treballs fets han estat:

 • 1 unitat: realització d'un tall manual de qualsevol mida i profunditat d'almenys 2 m a terra per detectar serveis, incloses bastides desgastades; instal·lar substitucions; i crear fotografies en color i fer la tramitació de llicències i permisos.
 • 654,99 m: sondeig vertical mitjançant perforació rotativa i extracció de testimoni continu de terreny de 76-116 mm de diàmetre, incloent-hi revestiments si fos necessari.
 • 359,99 m: sondeig vertical mitjançant perforació rotativa i extracció de testimoni continu de grava de 76-116 mm de diàmetre, incloent-hi revestiments si fos necessari.
 • 15,29 m: sondeig vertical mitjançant perforació rotativa de roca dura (perforació de diamants) i extracció de testimoni continu amb diàmetre 76-116 mm, incloent-hi revestiments si fos necessari.
 • 378 m: recàrrega mitjançant perforació de qualsevol classe de terreny amb extracció de testimoni, 25 i 50 m de profunditat.
 • 177,27 ml: recàrrega mitjançant perforació de qualsevol classe de terreny amb extracció de testimoni, de més de 50 m de profunditat.
 • 898,27 ml: subministrament i instal·lació d'un piezòmetre amb ranures de PVC i diàmetre útil igual o superior a 50 mm, situat dins del sondeig per comprovar el nivell del nivell freàtic.
 • 19 unitats: tapes metàl·liques per protegir el capçal del sondeig, fonamentades a terra i tancades amb clau Allen.
 • 213 unitats: assaig de penetració estàndard dinàmic (SPT) segons norma UNE 103800.
 • 8 unitats: assaig de permeabilitat de Lefranc.
 • 64 unitats: mostreig sense pertorbar amb mostrejadors de parets gruixudes.
 • 105 unitats: mostreig de parafina.
 • 90 unitats: assaig de pressiometria tipus Menard.
 • 9 unitats: assaig de bombament amb bomba submergible fins a 2 l/s en piezòmetre de diàmetre útil superior a 50 mm, 8 hores de durada i recuperació. Inclou supervisió i seguiment.
 • 27 unitats: lectura del sondeig piezomètric de nivell implementat posteriorment un cop finalitzats els treballs.
 • 2 unitats: sondeig a mesura d'aigua segons norma UNE 41122.
 • 8 unitats: assaig de permeabilitat per injecció d'aigua (slug).
 • 3 unitats: extracció de testimoni de formigó.
 • 4 unitats: piezòmetre de corda vibrant de fins a 3,5 bars instal·lat.
 • 222 m: cablejat des del piezòmetre fins a la sortida.
 • 5 unitats: campanya de mesurament de piezòmetres de corda vibrant.

Vols saber més sobre els nostres projectes? Contacte

Contacta amb nosaltres