Supervisió i control tècnic, administratiu i financer del contracte de la construcció del nou Tropicario del Jardí Botànic José Celestino Mutis i l'adequació de les seves àrees annexes.

Informació general

Data (any): 2015 – 2020

Client: Jardí Botànic

Ubicació: Bogotà - Colòmbia

Pressupost: 25.000.000.000 COPS

Superfície: 40.000 m²

 

Detalls del projecte

Supervisió i control de la construcció de les fases 1, 2 i 3 del Tropicari de Jardí Botànic.

Fase 1:

Supervisió i control tècnic, administratiu i financer del contracte de la construcció del nou Tropicario del Jardí Botànic José Celestino Mutis i l'adequació de les seves àrees annexes.

Fase 2:

Realitzar la supervisió i control tècnic, administratiu i financer del contracte, l'objecte del qual consisteix a construir, pel sistema de preus unitaris fixos sense fórmula de reajustament, la segona fase del Tropicari del Jardí Botànic de Bogotà José Celestino Mutis.

Fase 3:

Realitzar el control i supervisió tècnica, administrativa, financera, comptable, jurídica, ambiental, i de seguretat i salut ocupacional als contractes d'obra que tenen per objecte: contractar les obres civils i la fabricació d'elements artificials d'ambientació, per a la instal·lació i posada en funcionament del Tropicario del Jardí Botànic pel sistema de preus unitaris fixos – Lots 1.

 

Supervisió tècnica de les obres de construcció de més de 15 infraestructures educatives.

La conformació de llistes de licitadors elegibles per permetre als licitadors subscriure contractes de control i supervisió tècnica, administrativa, financera, jurídica i ambiental dels contractes d'obra, entre els quals s’inclouen l'execució de dissenys, estudis tècnics i obres d'infraestructura educativa requerits pel fons de finançament de la infraestructura educativa – FFIE.

Vols saber més sobre els nostres projectes? Contacte

Contacta amb nosaltres