Hem dut a terme els serveis de control de qualitat i inspecció de soldadures durant el procés de fabricació de torres per a aerogeneradors.

Informació general

Data (any): 2017 – en curs

Client: AEMSA SANTANA S.A.

Ubicació: Jaén, Espanya

Propietat fotografia: Gettyimages

Parleu amb els nostres experts

Resum del projecte

Inspecció de soldadures mitjançant assaigs no destructius per tal d'identificar i caracteritzar les possibles patologies originades durant els processos de fabricació dels trams que conformen la torre de l'aerogenerador.

Inspecció d'aerogeneradors

Detalls del projecte

Realització de serveis de control de qualitat i inspecció de soldadures durant el procés de fabricació de torres per a aerogeneradors, onshore i offshore. Els treballs es fan a les instal·lacions del client, cobrint tres torns de treball.

L'obra inclou tota la fase constructiva de les torres, des de la preparació i doblegat de les xapes d'acer, el muntatge i control dimensional, la soldadura i l'acabat de soldadura i els assajos no destructius. Tots els treballs es realitzen per personal definit com a nivell II de diferents mètodes segons UNE EN ISO 9712 i supervisats per un tècnic qualificat de nivell III segons UNE EN ISO 9712.

L'objectiu és garantir la correcta execució i acabat dels productes d'acord amb els estàndards de qualitat marcats pel client final, estant els nostres treballs sotmesos a un control auditat tant per part del nostre client com de l'usuari final dels productes.

Les metodologies d'assajos no destructius emprades són:

  • Proves visuals,
  • Proves magnètiques,
  • Proves de penetrants de colorants,
  • Proves d'ultrasons,
  • Matriu de fases de proves d'ultrasons,
  • Control dimensional.

Tots els informes de documentació i resultats d'inspeccions s'introdueixen mitjançant una tauleta digital integrada en el sistema intern de fàbrica, aportant rapidesa i flexibilitat al procés constructiu del nostre client.

Vols saber més sobre els nostres projectes? Contacte

Contacta amb nosaltres