Realitzem la inspecció periòdica anual de manteniment mitjançant assaigs no destructius en l'àmbit ferroviari.

Informació general

Data (any): 2021- en curs

Client: Ferrocarril Metropolità de Barcelona S.A. (TMB)

Ubicació: Barcelona - Espanya

Propietat fotografia: Gettyimages

Parleu amb els nostres experts

Resum del projecte

Inspecció periòdica anual de manteniment mitjançant assajos no destructius (inspecció visual i partícules magnètiques) dels bogies muntats als trens de les sèries 2100 i 500.

Xarxa Nacional de Ferrocarrils d'Espanya

Detalls del projecte

Inspecció mitjançant assajos no destructius dels bogies i suports dels trens sèries 2100 i 500, essent el seu objectiu la identificació i caracterització de les possibles patologies presents en els bogies. Les operacions es realitzen amb els bogies muntats en tren en horari nocturn i d'acord amb la planificació de revisions de TMB. Aquestes inspeccions les porten a cap tècnics qualificats de nivell II en les metodologies d'inspecció visual i partícules magnètiques segons UNE EN ISO 9712:2012.

Vols saber més sobre els nostres projectes? Contacte

Contacta amb nosaltres