Hem realitzat el projecte d'estructures i la direcció de les obres de l'edifici Porta Trinitat, un referent de la sostenibilitat i la circularitat a Barcelona.

Informació general

Data (any): 2017 - 2021

Client: Haz Arquitectura 

Ubicació: Barcelona - Espanya

Propietat fotografia: ©SOCOTEC Spain

Parleu amb els nostres experts

Resum del projecte

L'edifici Porta Trinitat s'ha convertit en un clar exemple de cap a on s'ha d'enfocar l'arquitectura, dissenyant i construint edificacions sostenibles i el consum d'energia dels quals sigui nul.

L'edifici, de quatre plantes, té dos patis i se n'urbanitzarà la part exterior. Està pensat per a l'ús administratiu i cultural i inclou un saló d'actes públic amb 170 butaques. A la primera planta hi haurà les dependències de l'Àrea de Serveis Socials, mentre que el casal de barri es trobarà a la segona planta, amb espais de cotreball, sales de reunions i magatzems. La tercera planta de l'edifici es destinarà a espais polivalents.

Pel que fa a usos, a banda del centre de serveis socials i el casal d'entitats, l'equipament inclourà el Punt d'Informació i Atenció a la Dona (PIAD) de Porta Trinitat. El conjunt contribuirà a millorar l'espai públic del barri i a dotar-lo dels equipaments comunitaris necessaris.

Edifici Porta Trinitat

Detalls del projecte

Amb l'eix vertebrador del projecte centrat en el disseny d'un edifici de consum d'energia gairebé nul (nZEB), es projecta una estructura que s'identifica amb aquesta filosofia, dissenyant un sistema mixt d'acer i fusta que permet un muntatge roscat i que garantirà una construcció en sec.

El sistema estructural es defineix amb la presència de 4 pòrtics metàl·lics amb uns llums de 10 metres. Aquests pòrtics es disposen de forma simètrica i en el sentit longitudinal de la planta. Sobre ells es recolzen les plaques de fusta laminada i secció nervada que defineix els sostres i alhora actuen com a diafragma horitzontal.

La fonamentació és superficial a base de sabates i pous en determinats punts de la parcel·la i s'ha compatibilitzat amb el sistema de pous canadencs que permet produir l'intercanvi de temperatura entre l'aire i el terreny que els envolta, aconseguint aproximar de forma natural la temperatura de l'aire exterior a una zona més propera a la de confort, reduint així l'aportació del sistema de climatització.

Vols saber més sobre els nostres projectes? Contacte

Contacta amb nosaltres