L'edifici ICTA-IPC destaca per ser un dels primers referents d'arquitectura sostenible en el qual hem realitzat el projecte i direcció d'obra de l'estructura.

Informació general

Data (any): 2011 - 2014

Client: UTE H ARQUITECTES, dataae

Ubicació: Bellaterra - Espanya

Propietat fotografia: Gettyimages

Parleu amb els nostres experts

Resum del projecte

L'edifici ICTA-ICP, situat al campus de la UAB (Universitat Autònoma de Barcelona), és un centre de recerca en ciències ambientals i paleontologia.

Universitat de Barcelona

Detalls del projecte

L'edifici amb una forma en planta quadrada i gairebé cúbica en volum, es resol amb estructura de formigó armat pel control d'emissions de CO₂. Compta amb cinc plantes sobre rasant on alberga aules docents, despatxos, laboratoris, zona de màquines i un hivernacle a la coberta.

Aquestes plantes es configuren en quatre patis, dos pous d'escala i un nucli d'ascensors. Els patis es comuniquen entre ells en diferents alçades mitjançant escales metàl·liques, creant un espai visual continu entre un nivell i un altre. L'objectiu principal de l'estructura consisteix a aportar alguna cosa més que la resistència a l'edifici.

La tipologia estructural (cobertes actives) proporciona un compromís entre llums grans i mitjanes, millorant la flexibilitat de l'espai amb una distribució i interpretació totalment coordinades del programa arquitectònic. A més, s'ha avaluat el consum de CO₂ de l'edifici com a paràmetre de presa de decisions.

Les lloses de formigó sobre el nivell del sòl s'alleugereixen amb canonades de polipropilè de 20 i 30 cm de diàmetre (segons el cant de la llosa) que condueixen principalment l'aire.

Vols saber més sobre els nostres projectes? Contacte

Contacta amb nosaltres