La restauració de la Plaça de Toros Reial de San Carlos: Premi Gubbio 2023

dt. 26/09/2023 - 07:31

La restauració estructural de la Plaça de Toros Reial de San Carlos a Colonia, Uruguai, ha estat guardonada amb el Premi Gubbio 2023 a la secció d'Amèrica Llatina i el Carib.

Projecte liderat per Sitio Arquitectura

Enginyeria Estructural de SOCOTEC

El premi, concedit per l'Associació Nacional de Ciutats Italianes del Patrimoni Històric i Cultural (ANCSA), reconeix les millors intervencions i bones pràctiques en la gestió de les àrees patrimonials de la regió. 

 

La intervenció a la Plaça de Toros Reial de San Carlos va ser un projecte d'enginyeria estructural amb un enfocament curós i respectuós amb el patrimoni històric de l'edifici. Els treballs es van centrar en la restauració integral de la consolidació estructural de l'edifici, incloent el mur perimetral, l'estructura metàl·lica, les graderies, els sostres perimetrals i l'arena central. 

 

L'equip d'enginyeria especialitzada de SOCOTEC va realitzar un estudi estructural per determinar l'estat de l'estructura existent i les possibilitats d'actuació per a la seva consolidació. Per això es va desenvolupar un model BIM per al projecte executiu, realitzat mitjançant un escàner làser, que va facilitar la comprensió i el maneig espacial de l'edifici. A més, SOCOTEC va realitzar una campanya de control de qualitat dels sistemes constructius existents per diagnosticar l'estat dels elements. 

 

La restauració de la Plaça de Toros Reial de San Carlos és un exemple d'intervenció patrimonial respectuosa, on la contribució de l'enginyeria de SOCOTEC ha aconseguit conservar amb seguretat l'edifici original i ha arribat a una intervenció contemporània respectuosa tant dels valors formals i funcionals, com aquells de valor constructiu i simbòlic. 

El premi, concedit per l'Associació Nacional de Ciutats Italianes del Patrimoni Històric i Cultural (ANCSA), reconeix les millors intervencions i bones pràctiques en la gestió de les àrees patrimonials de la regió. 

 

La intervenció a la Plaça de Toros Reial de San Carlos va ser un projecte d'enginyeria estructural amb un enfocament curós i respectuós amb el patrimoni històric de l'edifici. Els treballs es van centrar en la restauració integral de la consolidació estructural de l'edifici, incloent el mur perimetral, l'estructura metàl·lica, les graderies, els sostres perimetrals i l'arena central. 

 

L'equip d'enginyeria especialitzada de SOCOTEC va realitzar un estudi estructural per determinar l'estat de l'estructura existent i les possibilitats d'actuació per a la seva consolidació. Per això es va desenvolupar un model BIM per al projecte executiu, realitzat mitjançant un escàner làser, que va facilitar la comprensió i el maneig espacial de l'edifici. A més, SOCOTEC va realitzar una campanya de control de qualitat dels sistemes constructius existents per diagnosticar l'estat dels elements. 

 

La restauració de la Plaça de Toros Reial de San Carlos és un exemple d'intervenció patrimonial respectuosa, on la contribució de l'enginyeria de SOCOTEC ha aconseguit conservar amb seguretat l'edifici original i ha arribat a una intervenció contemporània respectuosa tant dels valors formals i funcionals, com aquells de valor constructiu i simbòlic. 

Fotografies: Sitio Arquitectura i Pablo Temes