socotec-mezquita-ghazy-al-gossaibi.

SOCOTEC Spain dissenya la nova mesquita Ghazy al Gossaibi

dc., 15/02/2023 - 12:54

El projecte Ghazy al Gossaibi Masjid està ubicat a la badia de Mardumah a la ciutat de Jubail, a l'Aràbia Saudita. El disseny del concepte defineix un sostre amb forma de petxina marina i representa un nou edifici icònic a la cornisa de la badia a Jubail.

Els conceptes d'enginyeria estructural s'han creat en conjunt amb l'arquitecte i els serveis de construcció i enginyers civils. S'han ideat solucions que compleixen amb els requisits d'arquitectura i enginyeria.

Repte estructural

L'estructura proposada consta d'arcs principals longitudinals amb diferents corbes. El comportament estructural dels arcs serà el d'un marc, ja que la corba no té relació amb les càrregues funiculars.

A causa del disseny de la geometria exterior i interior, alguns dels marcs tenen dos arcs superposats que creen el sostre i el seu voladís a la façana frontal acomodant les obertures del sostre. Les reaccions horitzontals a la base dels marcs són importants i es consideren una base i un fonament rígids.

L'estabilitat estructural de la mesquita la proporcionen els marcs d'acer en dues direccions ortogonals.

A més, un nucli de formigó a la banda esquerra de l'edifici i alguns tirants d'acer també s'utilitzen per a l'estabilitat horitzontal contra càrregues eòliques, sísmiques i concentrades.

A causa del complex disseny de l'estructura d'acer, els perfils han estat prèviament soldats al taller i acoblats a la resta de l'estructura a obra mitjançant connexions caragolades.

Claus de l'estructura

  • Una estructura d'acer permet un muntatge fàcil i ràpid aconseguint la forma i geometria de cada arc.
  • No és necessari un control d'execució de material per comprovar la resistència real adquirida per l'acer. El material garanteix per si mateix la resistència dissenyada.
  • Una estructura lleugera significa menys repercussió en els fonaments.
  • La major part de l'estructura es pot fabricar en grans peces al taller, i només el muntatge entre les parts es realitzarà a obra.
  • El material de rebliment entre arcs també serà una llosa metàl·lica de coberta amb una capa superior de 8 cm colada al seu lloc amb els reforços mínims. No es requereix encofrat per a aquesta plataforma de llosa de metall, ja que es recolza en bigues d'arc a arc.

Elements decisius

Per tal de minimitzar els obstacles per a la construcció de l'estructura d'acer, Socotec Spain va idear una estratègia per estendre el temps de protecció: millorar la resistència a la corrosió atmosfèrica de l'estructura sobredimensionant els elements d'acer.

L'estructura està protegida tèrmicament (és a dir, no està exposada a grans canvis de temperatura) perquè també està acabada amb vermiculita com a protecció contra incendis (també fa un coixí tèrmic). D'altra banda, el proveïdor d'Iterchart va assegurar que amb un gruix de pintura adequat es podrien aconseguir 15-20 anys de protecció del medi ambient.

Vol saber més sobre les nostres activitats? Contacte

Contacte