Participem en el project management integral d'aquesta central hidroelèctrica. Duem a terme el desenvolupament de l'enginyeria conceptual, la tramitació de permisos ambientals, la tramitació de permisos sectorials, la licitació i contractació d'obres, l’enginyeria de detall, la direcció i supervisió d'obra, la coordinació i la posada en marxa.

Informació general

Data (any): 2013 - 2017

Cliente: SOCER, S.A.

Ubicació: Los Ángeles, Xile

Resum del projecte

SOCOTEC ha desenvolupat el project management d'aquesta central hidroelèctrica que s'ubica a les infraestructures de reg de l'Asociación de Canalistas del Laja, a les proximitats de Los Ángeles (Biobío – Xile). Aquest projecte ha estat dut a terme per la mateixa Asociación de Canalistas del Laja, juntament amb un grup inversor de capital mixt xilè-espanyol.

 

Detalls del projecte

El projecte de la central hidroelèctrica de Melo té com a objectiu l'aprofitament de les aigües derivades des del canal principal de l'associació cap a l'estuari Caliboro. La central és de tipus fluent o de passada i està dimensionada per a un cabal de 13,5 m³/s, amb una potència instal·lada de 2,8 MW. Compta amb una obra de derivació de baixa alçada i una obra de captació convencional que alimenten un canal de secció trapezoidal de 3 km de longitud, el qual connecta amb una cambra de càrrega des de la qual, mitjançant una canonada forçada DN2400 i 860 m de longitud, enllaça amb la sala de màquines. La central està equipada amb una única turbina Kaplan d'eix vertical. En el mateix edifici s'ubiquen les instal·lacions elèctriques i de control, així com el transformador.

 

Vols saber més sobre els nostres projectes? Contacte

Contacta amb nosaltres