Anàlisi i Reducció de la Petjada de Carboni: SOCOTEC a la Rambla de Viladecans

dj. 07/09/2023 - 03:39

La renovació de la Rambla Modolell a Viladecans, sota la supervisió de SOCOTEC, constitueix una fita en la implementació de sistemes constructius i en el control d'emissions de carboni relacionades amb l'execució del projecte.

 Gràcies a l'enfocament multidisciplinari i integrador de l'enginyeria que intervé en diverses fases del projecte i dóna prioritat a les solucions més sostenibles.

Actualment, el projecte de reurbanització de la Rambla Modolell a Viladecans es troba en procés d'execució, amb la supervisió tècnica de SOCOTEC en col·laboració amb BAUB Arquitectes.

L'objectiu principal d'aquesta intervenció urbana és transformar la Rambla en un passeig peatonal, restringint l'accés de vehicles als residents, comerços i serveis, amb la finalitat de crear un espai lliure d'automòbils per als ciutadans. La Rambla, que s'estén al llarg de 2,5 quilòmetres, està sent totalment renovada amb un pressupost de 4,2 milions d'euros, i es preveu que els treballs finalitzin en un any

Reducció de la petjada carboni.

Les primeres iniciatives en la comptabilització de la petjada de carboni al llarg de tot el procés

Un aspecte destacat d'aquesta transformació és l'estratègia de sostenibilitat implementada per SOCOTEC, una de les primeres iniciatives en dur a terme el càlcul de la petjada de carboni al llarg de tot el procés. Això s'aconsegueix mitjançant la introducció de l'anàlisi del cicle de vida, que calcula i compta l'impacte ambiental en totes les etapes de l'execució del projecte.

Un altre component fonamental d'aquesta actuació és el paviment, que es mantindrà a un sol nivell a tota la Rambla. En lloc del sistema convencional de pavimentació amb base de morter, SOCOTEC ha promogut la substitució del morter per una capa de "ull de perdiu" (grava), la qual cosa permet la col·locació dels panots sense necessitat de morter i, per tant, estalvia al voltant de 55 tones d'emissions de CO2 durant la seva instal·lació. A més, al ser un material permeable, facilita l'escorrentia de l'aigua pluvial cap al subsòl, contribuint a la filtració en els aqüífers.

Un aspecte destacat d'aquesta transformació és l'estratègia de sostenibilitat implementada per SOCOTEC, una de les primeres iniciatives en dur a terme el càlcul de la petjada de carboni al llarg de tot el procés. Això s'aconsegueix mitjançant la introducció de l'anàlisi del cicle de vida, que calcula i compta l'impacte ambiental en totes les etapes de l'execució del projecte.

Un altre component fonamental d'aquesta actuació és el paviment, que es mantindrà a un sol nivell a tota la Rambla. En lloc del sistema convencional de pavimentació amb base de morter, SOCOTEC ha promogut la substitució del morter per una capa de "ull de perdiu" (grava), la qual cosa permet la col·locació dels panots sense necessitat de morter i, per tant, estalvia al voltant de 55 tones d'emissions de CO2 durant la seva instal·lació. A més, al ser un material permeable, facilita l'escorrentia de l'aigua pluvial cap al subsòl, contribuint a la filtració en els aqüífers.

Per garantir l'èxit d'aquests nous sistemes, l'assessorament tècnic proporcionat per SOCOTEC és fonamental. Aquest enfocament integratiu de l'enginyeria des de la fase de consultoria inicial fins a la direcció de l'obra i el seguiment ambiental, i inclou el càlcul de la petjada de carboni. Aquesta integració permet prendre decisions estratègiques que contribueixen significativament a la sostenibilitat global del projecte.

La reurbanització de la Rambla Modolell de Viladecans és un exemple destacat de com promoure la construcció de ciutats de manera més sostenible, amb un impacte positiu i directe en la qualitat de vida de la ciutadania